30 nov - Lezing 'Kamp van de Tiendaagse Veldtocht bij Rijen'

Op donderdag 30 november verzorgt Hkk Op ’t Goede Spoor een lezing over het kamp van de Tiendaagse Veldtocht bij Rijen.

Culturele, religieuze, politieke en economische verschillen gaven aanleiding tot het conflict dat we kennen als de Belgische Opstand met als resultaat de opsplitsing van het Verenigd koninkrijk van Willem I. Een breekpunt, gepaard gegaan met de laatste aanvalsoorlog van Nederland: de zogeheten Tiendaagse Veldtocht gevolgd door een jarenlange patstelling alvorens het grote Koninkrijk der Nederlanden, op dat moment niet ouder dan 15 jaar, uiteenvalt in drieën: Nederland, België en Luxemburg.

Gedurende de periode 1830/1 - 1839 bevonden zich veel manschappen en legeronderdelen in het zuiden van ons land. Die verblijven in de vestingsteden, zijn in kantonnement of verblijven tijdelijk in een groot tentenkamp om zich voor te bereiden op een oefening in groter verband of komende campagne. Van die veldkampen bevond zich er één nabij Rijen en één nabij Oirschot.

02112017 PersberichtHKK KampVeldtochtRijen
Bron Heemkundekring Op 't Goede Spoor

Tijdens de oefeningen verbleven in het militaire kamp van Rijen meer dan tienduizend mensen, militairen en burgers. De aanwezigheid van zulke grote getale in het veld moeten niet alleen hun sporen  in archieven, maar ook in het bodemarchief hebben nagelaten. Zeker als men beseft dat vele voorzieningen waren opgebouwd met zand en heideplaggen. Daarvan resteren wellicht nog diverse zichtbare sporen in het landschap.

De lezing van archeoloog Jan Roijmans is een digitale ‘wandeltocht’ door het kamp Rijen en het bijbehorende oefenterrein. Wandelschoenen zijn overbodig……

Ook nu weer zijn niet-leden van harte welkom, maar voor hen geldt een entreeprijs van € 3,50. De lezing is op donderdag 30 nov. 2017 in Buurthuis ’t Schooltje, Carmelietenstraat 56 te Waspik. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur. 


Het bestuur van Hkk “Op ’t Goede Spoor” Waspik.