Historische Reeks dl. 25

De Historische Reeks deel 25 “Het verleden leeft voort” is verschenen.

In dit 25ste deel wordt teruggekeken op 25 jaar geschiedschrijving door de Historische Reeks. Ook de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena en de Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena vertellen op welke wijze zij zich bezig hielden met het verre of nabije verleden. Daarna wordt beschreven hoe in de periode 1600-1900 een aantal (amateur)historici, die woonden of werkten in het Land van Heusden en Altena, het verleden van hun woonplaats of regio lieten voortleven.

Dit deel bevat ook dertien bijzondere verhalen over de geschiedenis van de 19e en 20e eeuw. Over het Hoefhuis in Genderen, waar de afgescheiden ds. H.P. Scholte in 1835 kamers huurde en waar tijdens de Tweede Wereldoorlog onderduikers verborgen waren. Over de notabele familie Van ’t Sant in Sleeuwijk, over de Koningsfeesten van 1874 die onder andere in Andel, Babyloniënbroek en Eethen/Drongelen plaatsvonden en over de familie Van den Heuvel (Heusden, Veen, Giessen) die om de armoede te ontvluchten naar de Haarlemmermeer vertrok. Er is een verhaal met herinneringen aan de bewoners van Oudendijk. Vroeger werden verhalen verteld bij het haardvuur. De griendwerkers uit Hank vertelden ze ’s avonds na gedane arbeid in de Biesbosch. Een mooi verhaal over de bekende schrijver/dichter Henk van Randwijk, die van 1928 tot 1937 onderwijzer was in Werkendam. Wie weet nog wie hij was en wat hem bezielde?

In dit deel staan ook indrukwekkende verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Over verzetsstrijder Huibert van der Maaden, die op 8 maart 1945 met leden van de Veense verzetsgroep werd gefusilleerd, over de herinneringen van een jong meisje uit Nieuwendijk aan de oorlog, over het verdriet van twee vrouwen, Emma van der Beek (Genderen) en Anna van Pelt (Dussen), die hun verloofde verloren in oorlogstijd. Anderen werden in die tijd het slachtoffer van de tyfus, onder andere in Werkendam. In het verhaal over verdwenen winkels in Woudrichem wordt boeiend beschreven hoe dit stadje na de oorlog grote veranderingen onderging. De bundel sluit af met een waardevolle bijdrage over de rol die het regionale dialect speelt in de cultuur en identiteitsbeleving van de bewoners in het Land van Heusden en Altena.
Dankzij deze bonte verzameling unieke verhalen met zeer veel illustraties leeft het verleden voort. 

Deze jubileumbundel is extra dik en telt 364 bladzijden. Het boek is te koop voor € 20,-. Voor de verkooppunten verwijzen we naar www.historischereeks.nl

Zoekt u een artikel uit een eerdere reeks? Via de online Bibliotheek van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena (www.salha.nl) zijn de artikelen uit alle delen te doorzoeken.