Openbaarheidsdag 2017

Maandag 2 januari 2017 is ‘Openbaarheidsdag’ in Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Alle archieven die in het Streekarchief bewaard worden zijn in beginsel openbaar, maar in sommige gevallen geldt voor archiefstukken van overheden en particulieren een openbaarheidsbeperking, bijvoorbeeld met het oog op privacy. Deze beperkingen gelden voor een vooraf vastgestelde termijn, vaak 50 of 75 jaar. Aan het begin van ieder jaar is de termijn voor een aantal archiefstukken verlopen, waarmee de openbaarheidsbeperkingen komen te vervallen. Zo komen met ingang van 2 januari 2017 ruim honderd archivalia voor het eerst voor het publiek beschikbaar. Het gaat daarbij om stukken uit heel uiteenlopende archieven. Het merendeel van de nu raadpleegbare stukken is afkomstig uit het archief van de Waalwijkse Antoniusparochie. Ook zijn nu dagrapporten van de Waalwijkse gemeentepolitie uit de Tweede Wereldoorlog in te zien. Voor onderzoekers met belangstelling voor familiegeschiedenis betekent de start van het nieuwe jaar dat een aantal registers van de Burgerlijke Stand voor het eerst kan worden ingezien. Daarmee komt informatie beschikbaar over personen die geboren zijn in 1916, die huwden in 1941 of die overleden in 1966.

Een overzicht van alle archiefstukken die met ingang van 2017 openbaar worden is hier te vinden.