Nieuwe aflevering HTR 'Lips'

Vanaf vrijdag 19 mei zendt de Heusdense Televisie en Radio (HTR) weer een nieuwe aflevering uit van Het Streekarchief.

In Het Streekarchief vertelt streekarchivaris Hildo van Engen, directeur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena, iedere maand kort over bijzondere archiefstukken die veilig opgeborgen liggen in het Streekarchief in Heusden. 


HTR 23 01
De onthulling van het beeldje door mevrouw Lips b.g.v. 25 jaar Lips in Drunen

In deze 23e uitzending lopen Hildo van Engen en Leo Swaans in het hart van Drunen tegen een haast onopvallend standbeeld aan, dat bij nadere beschouwing in 1965 door de firma Lips blijkt te zijn geschonken aan de Drunense gemeenschap, ter gelegenheid van de 25-jarige aanwezigheid van de fabriek in Drunen. Dat is aanleiding om een kijkje te nemen op het fabrieksterrein, dat nog altijd herinnert aan het grote concern dat hier in de vorige eeuw ontstond. Max Lips was de eigenaar van een scheepsschroevengieterij in ’s-Hertogenbosch, die kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd verplaatst naar Drunen. Op het eerste gezicht misschien geen voor de hand liggende plaats voor het fabriceren van scheepsschroeven, maar die werden aanvankelijk vooral vervoerd over de weg, naar havensteden zoals Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. In Drunen was ruimte, en er waren arbeidskrachten beschikbaar. Na de oorlog kende Lips een grote bloei, waarvan ook Drunen volop profiteerde. Lips ontwikkelde zich tot een wereldwijd opererend concern, dat dankzij veel innovaties mondiaal toonaangevend was. Van Engen en Swaans staan stil bij het transport van grote scheepsschroeven, waarvoor aanvankelijk bomen, lantaarnpalen en zelfs een woning moest verdwijnen. In het Streekarchief komen een paar archiefstukken op tafel die laten zien hoe Lips zich voortdurend inspande om nieuw personeel te vinden. Daarvoor werd een rijdend informatiecentrum ingericht, dat verschillende plaatsen in de regio aandeed. De wervingscampagnes van Lips richtten zich vaak ook specifiek op vrouwen, die hun echtgenoot moesten aansporen om bij Lips te solliciteren. Een van de meest opvallende archiefstukken in de collectie van het Streekarchief is een grammofoonlaatje uit het begin van de jaren zeventig, dat werd verspreid onder een groot aantal potentiële werknemers. Die konden het handmatig afspelen, en werden zo gewezen op de goede mogelijkheden om bij Lips in dienst te treden.


HTR 23 02
Transport van scheepsschroeven door Lips

De uitzending van Het Streekarchief is te zien op Ziggokanaal 42 vanaf vrijdag 21 april om 19.00 uur. Daarna worden de uitzendingen met enige regelmaat herhaald. Meer informatie op de site van HTR www.htrmedia.nl, waar ook via ‘uitzending gemist’ deze aflevering en de vorige uitzendingen van Het Streekarchief bekeken kunnen worden.


Klik hier voor een overzicht van alle uitzendingen.

HTR 23 03
Luchtfoto Lips-terrein (onder de Maasroute en rechts de Lipsstraat)