Archief W.M.L. overgebracht en geïnventariseerd

Het archief van de W.M.L. (Werkvoorziening Midden Langstraat) over de periode 1971 tot en met 2012 is overgebracht naar het Streekarchief en hiermee openbaar geworden. De W.M.L. werd per 1 januari 1971 opgericht door een aantal gemeenten uit de Langstraat om de sociale werkvoorziening uit te voeren. De gemeente Waalwijk had al een eigen sociale werkplaats die ondergebracht werd in de nieuwe organisatie van de W.M.L.

Het archief beslaat de gehele periode dat de W.M.L. als zelfstandig bedrijf bestaan heeft. In 2013 is de W.M.L. opgegaan in de organisatie Baanbrekers. Het geeft een goed beeld van de organisatie en ontwikkelingen van de sociale werkvoorziening in onze omgeving in de afgelopen decennia.


Het archief is bij het Streekarchief geïnventariseerd en stukken die voor vernietiging in aanmerking kwamen zijn er uit verwijderd. Dit heeft erin geresulteerd dat de omvang van het archief van 38 meter teruggebracht is naar 13 meter.

Een aantal stukken is nog niet openbaar in verband met de bescherming van de privacy van personen die hierin genoemd worden. De inventaris kan via onze website doorzocht worden en de originele stukken zijn in te zien op onze studiezaal.