Archief Sociëteit 'Tot ieders Genoegen' toegankelijk

Het archief van Sociëteit 'Tot ieders Genoegen' is geïnventariseerd. De sociëteit werd rond 1836 opgericht. De exacte datum is niet bekend. De notulen beginnen begin 1837 en het oudst aanwezige reglement dateert van 14 maart 1836. De leden kwamen samen in hotel 'Wapen van Amsterdam' om samen te discussiëren en vooral om te biljarten en gezelschapsspelen te spelen, zoals dammen en triktrak. Hun archiefje is nu beschreven en te raadplegen in onze studiezaal.

Klik hier voor de kenmerken en beschrijving van het archief.

Tot Ieders Genoegen hsd03951
Wijksestraat met het hotel, café-restaurant, het ‘Wapen van Amsterdam’. De Sociëteit had er een aparte
‘sociëteitskamer’ en maakte gebruik van de tuin die uitkwam op het Burchtplein.