Aflevering HTR 'Een nieuwe kijk op Jacob van Eyck'

Vanaf vrijdag 23 februari zendt de Heusdense Televisie en Radio Stichting (HTR) een nieuwe aflevering uit van Het Streekarchief. In Het Streekarchief vertelt streekarchivaris Hildo van Engen, directeur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena, iedere maand kort over bijzondere archiefstukken die veilig opgeborgen liggen in het Streekarchief in Heusden.

 Presentator Leo Swaans en streekarchivaris Hildo van Engen wijden deze 30e aflevering van Het Streekarchief aan Jacob van Eyck, de beroemde klokkenspecialist en componist van fluitmuziek uit de Gouden Eeuw die waarschijnlijk werd geboren in Heusden. Swaans en Van Engen proberen een antwoord te vinden op de vraag, waarom er over de Heusdense periode van Jacob van Eyck maar zo weinig bekend is. De eerste keer dat hij in archiefstukken uit die stad opduikt is in 1619. Jonkheer Jacob is dan bijna dertig jaar oud, als hij door het Heusdense stadsbestuur wordt betrokken bij een omvangrijke reparatie van het carillon in de toren van het stadhuis. In de jaren 1622-1624 werd hij hiervoor door de stad in dienst genomen, tegen een bescheiden vergoeding van 30 gulden per jaar. In 1625 vertrok Van Eyck naar Utrecht, waar hij in dienst van het Domkapittel en het stadsbestuur meer dan het tienvoudige kon verdienen. Hij bleef in Utrecht werkzaam en woonachtig tot zijn dood in 1657.

1. Portret Jacob van Eyck
Portret van Jacob van Eyck (SALHA)

Natuurlijk maken Swaans en Van Engen de klim naar het huidige carillon, boven in de toren van het voormalige stadhuis.

2. Voormalig stadhuis Heusden
Foto van het voormalig stadhuis van Heusden waar Jacob van Eyck beiaardier was (SALHA)

Aan de voet van die toren is het Streekarchief gevestigd, waar vervolgens een bewaard gebleven kwitantie wordt bekeken van Jacob van Eyck. Omdat hij vanwege zijn blindheid niet kon schrijven, signeerde Van Eyck zijn kwitantie met een stempeltje. Streekarchivaris Van Engen toont ook het oudste lidmatenregister van de Nederlands Hervormde kerk in Heusden, dat een verrassend nieuw licht werpt op de vroegste jaren van Van Eyck. Dat de blinde jonkheer in Heusdense archiefstukken grotendeels ontbreekt blijkt goed verklaarbaar, want het lidmatenboek maakt duidelijk dat Van Eyck pas rond 1618 (opnieuw) in Heusden kwam wonen. Hij moet zijn muzikale kennis hebben vergaard in een andere stad, die genoemd wordt in een minuscule notitie in de kantlijn van het archiefstuk.

3. lidmatenboek
Inschrijving van Jacob van Eyck in het lidmatenboek van de Nederlands Hervormde kerk Heusden met een bijzondere nieuwe ontdekking… (SALHA)

De uitzending van Het Streekarchief is te zien op Ziggokanaal 42 vanaf vrijdag 23 februari om 19.00 uur. Daarna worden de uitzendingen met enige regelmaat herhaald. Meer informatie op de site van HTR www.htrmedia.nl, waar ook via ‘uitzending gemist’ deze aflevering en de vorige uitzendingen van Het Streekarchief bekeken kunnen worden.

Klik hier voor een overzicht van alle uitzendingen.