Uw zoekacties: Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel
x0226 Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0226 Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
1. Archiefvorming
1.1. Geschiedenis van de archiefvormer
1.2. Geschiedenis van het archiefbeheer
sluiten
0226 Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel
1. 1. Archiefvorming
1.2. Geschiedenis van het archiefbeheer
In 1852 bevond het archief zich in een gehuurd vertrek in "het Regthuis".
De jaarverslagen melden niets omtrent ordeningsactiviteiten met betrekking tot de archieven. Dit wordt blijkbaar niet noodzakelijk geacht aangezien de "archieven zich in een behoorlijke staat" bevinden. In het archief bevonden zich de akten van de burgerlijke stand, staats- en provinciale bladen, bevolkingsregisters, kadastrale leggers en kaarten, begrotingen en rekeningen, notulenboeken van de gemeenteraad en burgemeester en wethouders etc. etc.
Het jaarverslag over 1855 vermeldt dat de archieven jaarlijks worden gelucht (!), schoongemaakt en nagezien.
In 1863 geven Gedeputeerde Staten opdracht aan de archivaris der provincie om de archieven van Andel te onderzoeken. Of dit ook ordenen etc. inhield is niet duidelijk.
In ca. 1874 werd een overzicht samengesteld van de samenstelling van het archief. Een echte inventaris kan dit echter niet genoemd worden. Het lijkt meer op de opsomming van de inhoud van een 4-tal kasten, waarin het archief werd bewaard.
Het jaarverslag over 1877 vermeldt dat het archief "in een zeer goede staat is". Als voornaamste bestanddelen van het archief worden vermeld de akten van de burgerlijke stand en de tien-jaarlijkse tafels, de staats- en provinciale bladen, de kadastrale registers, de militieregisters, de notulen van de raad en burgemeester en wethouders, akten van verkoping, bevolkingsregisters e.d.
Uit 1895 dateert een stuk, waarin een opsomming voorkomt van de rubrieken volgens welke het archief was ingedeeld. In het archief was deze orde echter niet meer terug te vinden.
Uit een enquete uit 1898 blijkt dat het archief zich op het raadhuis bevindt. Bedoeld is hier de ruimte in een particuliere woning die als raadkamer dienst deed. Deze ruimte was al in 1877 in gebruik. Het archief was geborgen in een 4-tal kasten en 1 kist. Op de zolder bevonden zich o.a. de rekeningen van vóór 1880.
In 1930 wordt vermeld dat er zich achter de secretarie een archiefbewaarplaats bevindt die voldoende groot is om alle archiefstukken te bergen, indien tenminste de rekken een meer praktische opstelling krijgen. Op dat moment bevindt zich nog een groot gedeelte van het archief op zolder en "bovendien nog grootendeels op een vormeloozen hoop geworpen". Bovendien staat vermeld dat het nieuw archief ongeordend is.
Op 1 januari 1942 wordt de code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ingevoerd.
2. Inhoud en structuur van het archief
2.1. Verantwoording van de bewerking
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
3.1. Openbaarheidsbeperkingen
3.2. Citeerinstructie
4. Bijlagen
4.1. Lijsten van burgemeesters (maire, schout) en gemeentesecretarissen van Andel
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1811-1941
Titel:
Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Op- en Neer Andel
Inhoud/samenvatting:
Archiefstukken betreffende het bestuur van de huishouding van de gemeente op basis van de bestuursreglementen van 1819, 1825 (platteland) en de Gemeentewet van 1851, waarbij administratief-bestuurlijke bevoegdheden werden toegekend om genoemde taak uit te oefenen (uitvaardiging van verordeningen en uitvoering van besluiten van hogere organen).
Auteur:
A.L. de Graaff, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Omvang:
11,63 m
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Geografische namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS