Uw zoekacties: Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel, 1811-1941
x0226 Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel, 1811-1941
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0226 Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel, 1811-1941
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Beschrijving van het archief
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
sluiten
0226 Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel, 1811-1941
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
3. Lotgevallen van het archief.
In 1852 bevond het archief zich in een gehuurd vertrek in "het Regthuis".
De jaarverslagen melden niets omtrent ordeningsactiviteiten m.b.t. de archieven. Dit wordt blijkbaar niet noodzakelijk geacht aangezien de "archieven zich in een behoorlijke staat" bevinden. In het archief bevonden zich de akten van de burgerlijke stand, staats- en provinciale bladen, bevolkingsregisters, kadastrale leggers en kaarten, begrotingen en rekeningen, notulenboeken van de gemeenteraad en burgemeester en wethouders etc. etc.
Het jaarverslag over 1855 vermeldt dat de archieven jaarlijks worden gelucht (!), schoongemaakt en nagezien.
In 1863 geven Gedeputeerde Staten opdracht aan de archivaris der provincie om de archieven van Andel te onderzoeken. Of dit ook ordenen etc. inhield is niet duidelijk.
In ca. 1874 werd een overzicht samengesteld van de samenstelling van het archief. Een echte inventaris kan dit echter niet genoemd worden. Het lijkt meer op de opsomming van de inhoud van een 4-tal kasten, waarin het archief werd bewaard.
Het jaarverslag over 1877 vermeldt dat het archief "in een zeer goede staat is". Als voornaamste bestanddelen van het archief worden vermeld de akten van de burgerlijke stand en de tien-jaarlijkse tafels, de staats- en provinciale bladen, de kadastrale registers, de militieregisters, de notulen van de raad en burgemeester en wethouders, akten van verkoping, bevolkingsregisters e.d.
Uit 1895 dateert een stuk, waarin een opsomming voorkomt van de rubrieken volgens welke het archief was ingedeeld. In het archief was deze orde echter niet meer terug te vinden.
Uit een enquete uit 1898 blijkt dat het archief zich op het raadhuis bevindt. Bedoeld is hier de ruimte in een particuliere woning die als raadkamer dienst deed. Deze ruimte was al in 1877 in gebruik. Het archief was geborgen in een 4-tal kasten en 1 kist. Op de zolder bevonden zich o.a. de rekeningen van vóór 1880.
In 1930 wordt vermeld dat er zich achter de secretarie een archiefbewaarplaats bevindt die voldoende groot is om alle archiefstukken te bergen, indien tenminste de rekken een meer praktische opstelling krijgen. Op dat moment bevindt zich nog een groot gedeelte van het archief op zolder en "bovendien nog grootendeels op een vormeloozen hoop geworpen". Bovendien staat vermeld dat het nieuw archief ongeordend is.
Op 1 januari 1942 wordt de code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ingevoerd.
4. Verantwoording van de inventaris
De inventaris sluit aan op het oud archief van Andel over de periode 1771 tot 1811.
Het archief begint in 1811. In dat jaar verliezen de gemeenten de rechtspraak als gevolg van de invoering van een nieuwe rechterlijke organisatie. Het archief eindigt in 1941, omdat men per 1 januari 1942 gebruik ging maken van de code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
De materiële staat waarin het archief werd aangetroffen is redelijk.
Het viel op dat er geen serie ingekomen stukken (meer) bestond.
Het archief is, zoals te doen gebruikelijk, verdeeld in twee hoofdafdelingen. De algemene stukken hebben een plaats gevonden onder het hoofd: "Stukken van algemene aard". De stukken die naar onderwerp gerubriceerd zijn vindt men terug onder het hoofd: "Stukken betreffende bijzondere onderwerpen". Deze laatste categorie is wat de hoofdindeling betreft zoveel mogelijk gerangschikt volgens de code VNG.
De hoofdmoot van het archief bestaat uit de series brievenboeken, notulen van de raadsvergaderingen, de jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen en de bijlagen daarbij en diverse belastingkohieren.
De bijlagen van de jaarrekeningen zijn, voorzover nog aanwezig, opgeschoond volgens de richtlijnen van de Brabantse Archief Selectie Commissie. Dit geldt overigens ook voor de overige voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden.
De begrotingen en rekeningen van het burgerlijk armbestuur zijn niet in het archief van het armbestuur opgenomen, omdat het hier de aan het gemeentebestuur overgelegde begrotingen en rekeningen betreft.
Achter aan de inventaris zijn toegevoegd de inventarissen van het archief van het Burgerlijk Armbestuur 1869-1875, het archief van het Electriciteitsbedrijf 1919-1941, het archief van het Distributiebedrijf 1917-1920 en van het Levensmiddelenbedrijf 1920-1921.
Inhoud en structuur van het archief
Toegangscontrole
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Citeerinstructie
Bijlagen
Lijsten van burgemeesters (maire, schout) en gemeentesecretarissen van Andel
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1811-1941
Titel:
Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Op- en Neer Andel
Inhoud/samenvatting:
Gemeentebestuur van Op- en Neer Andel, 1811-1941
Archieftitel:
Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel
Auteur inventaris:
A.L. de Graaff, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Huidige gemeente:
Woudrichem
Auteur:
A.L. de Graaff, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Omvang:
11,63 m
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Geografische namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS