Uw zoekacties: Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel
x0226 Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0226 Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
Toegangscontrole
Verantwoording van de bewerking
sluiten
0226 Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel
Inhoud en structuur van het archief
Verantwoording van de bewerking
De inventaris sluit aan op het oud archief van Andel over de periode 1771 tot 1811.
Het archief begint in 1811. In dat jaar verliezen de gemeenten de rechtspraak als gevolg van de invoering van een nieuwe rechterlijke organisatie. Het archief eindigt in 1941, omdat men per 1 januari 1942 gebruik ging maken van de code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
De materiële staat waarin het archief werd aangetroffen is redelijk.
Het viel op dat er geen serie ingekomen stukken (meer) bestond.
Het archief is, zoals te doen gebruikelijk, verdeeld in twee hoofdafdelingen. De algemene stukken hebben een plaats gevonden onder het hoofd: "Stukken van algemene aard". De stukken die naar onderwerp gerubriceerd zijn vindt men terug onder het hoofd: "Stukken betreffende bijzondere onderwerpen". Deze laatste categorie is wat de hoofdindeling betreft zoveel mogelijk gerangschikt volgens de code VNG.
De hoofdmoot van het archief bestaat uit de series brievenboeken, notulen van de raadsvergaderingen, de jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen en de bijlagen daarbij en diverse belastingkohieren.
De bijlagen van de jaarrekeningen zijn, voorzover nog aanwezig, opgeschoond volgens de richtlijnen van de Brabantse Archief Selectie Commissie. Dit geldt overigens ook voor de overige voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden.
De begrotingen en rekeningen van het burgerlijk armbestuur zijn niet in het archief van het armbestuur opgenomen, omdat het hier de aan het gemeentebestuur overgelegde begrotingen en rekeningen betreft.
Achter aan de inventaris zijn toegevoegd de inventarissen van het archief van het Burgerlijk Armbestuur 1869-1875, het archief van het Electriciteitsbedrijf 1919-1941, het archief van het Distributiebedrijf 1917-1920 en van het Levensmiddelenbedrijf 1920-1921.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Citeerinstructie
Bijlagen
Lijsten van burgemeesters (maire, schout) en gemeentesecretarissen van Andel
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1811-1941
Titel:
Gemeentebestuur, Op- en Neer Andel
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Op- en Neer Andel
Inhoud/samenvatting:
Archiefstukken betreffende het bestuur van de huishouding van de gemeente op basis van de bestuursreglementen van 1819, 1825 (platteland) en de Gemeentewet van 1851, waarbij administratief-bestuurlijke bevoegdheden werden toegekend om genoemde taak uit te oefenen (uitvaardiging van verordeningen en uitvoering van besluiten van hogere organen).
Auteur:
A.L. de Graaff, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Omvang:
11,63 m
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Geografische namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS