Uw zoekacties: Gemeentebestuur, Drunen, 1811-1939
x0307 Gemeentebestuur, Drunen, 1811-1939
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0307 Gemeentebestuur, Drunen, 1811-1939
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
1. Archiefvorming
1.1. Geschiedenis van de archiefvormer
sluiten
0307 Gemeentebestuur, Drunen, 1811-1939
1. 1. Archiefvorming
1.1. Geschiedenis van de archiefvormer
Gemeente Drunen
1811 - 1996
Drunen maakt deel uit van de zogenoemde 'Langstraat' en wordt in de directe omgeving begrensd door verschillende gemeenten en plaatsen, waaronder Loon op Zand, Waalwijk, Heusden, Vlijmen, Helvoirt en Udenhout. Drunen heeft een oppervlakte van circa 33 vierkante kilometer en geniet nationale bekendheid om haar duingebied.
De gemeente Drunen is lange tijd opgebouwd geweest uit de gehuchten Giersbergen, Kuiksche Heide, Scheiding, Sempke en Wolfshoek en uit drie grote bouwhoeven: Fellenoord, Klinkaert en Pessert. Het gebied Hulten werd in 1821 officieel van de gemeente Oudheusden en Elshout afgesneden en bij Koninklijk Besluit aan Drunen toegevoegd. In 1935 vond de toevoeging van het kerkdorp Elshout plaats, omdat de gemeente Oudheusden en Elshout ophield te bestaan. Op 1 januari 1997 is Drunen met de voormalige gemeenten Heusden en Vlijmen samengevoegd tot de gemeente Heusden.
De kern van Drunen is lange tijd beperkt gebleven tot het oude middeleeuwse patroon van lintbebouwing met agrarische bedrijven. Twee hoofdstraten vormden hiervan de kern en dienden als weg voor het doorgaand verkeer en als hoofdontsluiting voor de landbouwpercelen. Pas ver in de twintigste eeuw zijn de grote woonwijken tot ontwikkeling gekomen. De economie van Drunen steunde dan ook tot in de negentiende eeuw op het gemengd agrarisch bedrijf. Van de beroepsbevolking was in die periode het overgrote deel werkzaam in de landbouw. Zeker vanaf de achttiende eeuw gingen andere middelen van bestaan een rol spelen en zelfs geleidelijk de overhand nemen. Een van de meest belangrijke hiervan was de ledernijverheid. Aanvankelijk bedreven in kleine huisbedrijfjes, groeide deze nijverheid door de opkomende mechanisering uit tot een industriële bedrijvigheid. De aanleg van een spoorlijn in 1890 - inmiddels verdwenen - moet het klimaat voor deze industriële activiteit gunstiger hebben gemaakt. Een belangrijk gevolg van de industrialisatie van de Drunense economie was de gestage groei van de bevolking. Werkgelegenheid trok nieuwkomers aan. Ook het geboorteoverschot speelde vanzelfsprekend een rol in de toename van de bevolking. Als geen ander onderkende het gemeentebestuur het belang van de leer- en schoenindustrie voor de werkgelegenheid. Voor de scholing van de arbeiders was zij in 1927 zelfs bereid de reeds bestaande Schoenmakersvakschool over te nemen. Het archief van dit opleidingsinstituut is in een afzonderlijke inventaris opgenomen (toegang 0141).
Naast het vaste takenpakket van gemeentelijke besturen kende het bestuur van Drunen ook een specifieke waterstaatstaak. Tot 1847 vormde het gemeentebestuur namelijk ook het bestuur van het waterschap 'De Polder van Drunen'. Het bestuur hield zich bezig met de waterkering, de waterbeheersing en het onderhoud van polderwegen door het maken van keuren en verordeningen alsmede het uitvoeren van besluiten. Vooruitlopend op de nieuwe grondwet van 1848 werd in Drunen reeds in 1847 de waterschapstaak officieel van de gemeente losgekoppeld. Vanwege de uitgesproken zelfstandige taak zijn stukken met betrekking tot het polderbestuur als gedeponeerde stukken binnen de inventaris gehouden.
1.2. Geschiedenis van het archiefbeheer
2. Inhoud en structuur van het archief
2.1. Inhoud
2.2. Verantwoording van de bewerking
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
3.1. Openbaarheidsbeperkingen
3.2. Citeerinstructie
4. Bijlage
4.1. Lijst van burgemeesters van Drunen, 1810-1997
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1811-1939
Titel:
Gemeentebestuur, Drunen
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Drunen, (1796)1811-1939(1974)
Inhoud/samenvatting:
Archiefstukken betreffende het bestuur van de huishouding van de gemeente op basis van de bestuursreglementen van 1819, 1825 (platteland) en de Gemeentewet van 1851, waarbij administratief-bestuurlijke bevoegdheden werden toegekend om genoemde taak uit te oefenen (uitvaardiging van verordeningen en uitvoering van besluiten van hogere organen).
In 1935 is Oudheusden en Elshout opgesplitst. Elshout is bij Drunen gevoegd, Oudheusden bij Heusden.
Archieftitel:
Gemeentebestuur, Drunen
Auteur inventaris:
M.S. Dietz, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Huidige gemeente:
Heusden
Auteur:
M.S. Dietz, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Omvang:
16,625 m
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Geografische namen:
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS