Uw zoekacties: Gemeentebestuur, Almkerk
x0318 Gemeentebestuur, Almkerk
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0318 Gemeentebestuur, Almkerk
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
sluiten
0318 Gemeentebestuur, Almkerk
Archiefvorming
Geschiedenis van het archiefbeheer
De jaarverslagen melden nagenoeg niets omtrent ordeningsactiviteiten m.b.t. de archieven. Dit wordt blijkbaar niet noodzakelijk geacht aangezien de "archieven zich in een behoorlijke staat, volgens daarvan zijnde staat" bevinden. Blijkens de jaarverslagen over 1856 e.v. bestaat het archief voornamelijk uit: "registers van de burgerlijke stand, doopregisters, gemeenterekeningen, correspondentieregisters, registers der deliberatiën en besluiten, staten van begroting, armenrekeningen, stukken nationale militie, stukken schutterij, staatsbladen, provinciale bladen, kadastrale registers en kadastrale kaarten". In 1866 meldt het jaarverslag dat het archief zich in een behoorlijke staat bevindt en dat er geen maatregelen ter beschrijving en regeling werden genomen. Een nominatieve staat van oude charters is niet aanwezig. In 1881 (gevolg van de samenvoeging met Emmikhoven?) is er voor het eerst sprake van ordeningswerkzaamheden. Mogelijk is dit erg "voortvarend" aangepakt, want blijkens de bijlagen van de jaarrekening over 1881 zijn er in dat jaar 50 kg oud papier verkocht, "zijnde oude registers van de nationale militie" en nog eens ruim 21 kilo papier die niet nader zijn omschreven. De volgende jaren wordt het werk voortgezet. In 1887 zou het kunnen worden voltooid als de nieuw bestelde kast wordt geleverd. Het jaarverslag over 1896 meldt dat er oude stukken ter inventarisatie zijn overgegeven aan de Rijksarchivaris in Den Bosch. In 1900 zijn deze werkzaamheden nog niet afgerond. Blijkens het jaarverslag over 1900 werden in dat jaar door enige waterschapsbesturen enkele belangrijke oude archiefbescheiden naar de gemeente gezonden, die in de waterschapsarchieven terecht waren gekomen. De gemeente zond de betreffende stukken door naar de Provinciaal Archivaris ter inventarisatie.
Blijkens een enquete uit 1898 is van het toenmalige nieuw archief in 1880 door de gemeentesecretaris een inventaris gemaakt. Deze inventaris werd nadien door hem bijgehouden. Het archief was geborgen in de "vertrekken, dienende tot raadkamer en secretarie". De materiële toestand zou zeer goed zijn, alhoewel het archief gedeeltelijk van vocht te lijden zou hebben. Vanwege de kleine omvang van het oude archief werd geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid dit te deponeren in het brandvrije gebouw van het rijksarchief.
Zeker tot 1877 werd het archief bewaard in een particuliere woning. In 1904 wordt het raadhuis gebouwd. Het ligt voor de hand dat het archief daar toen een plaats heeft gekregen.
Een brandvrije bewaring was echter toen ook nog niet gewaarborgd, want in 1930 wijst de rijksarchivaris nog op het belang van zo'n bewaring. Het archief bevond zich toen grotendeels in "een archiefkamertje op den beschoten zolder".
Op de ingekomen stukken van 1931 staan complete en incomplete archiefcodes (code VNG) vermeld. Wellicht duidt dit erop dat men in 1931 alvast "geoefend" heeft met de toepassing van deze code alvorens deze in 1932 definitief te gaan gebruiken.
Inhoud en structuur van het archief
Toegangscontrole
Verantwoording van de bewerking
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Citeerinstructie
Bijlagen
Lijst van burgemeesters (schout, maire) en secretarissen van Almkerk
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1879-1931(1973)
Titel:
Gemeentebestuur, Almkerk
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Almkerk
Inhoud/samenvatting:
Archiefstukken betreffende het bestuur van de huishouding van de gemeente op basis van de bestuursreglementen van 1819, 1825 (platteland) en de Gemeentewet van 1851, waarbij administratief-bestuurlijke bevoegdheden werden toegekend om genoemde taak uit te oefenen (uitvaardiging van verordeningen en uitvoering van besluiten van hogere organen).
Auteur:
A.L. de Graaff, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Omvang:
15,70 m
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Geografische namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS