Uw zoekacties: Gemeentebestuur, Almkerk, 1879-1931(1973)
x0318 Gemeentebestuur, Almkerk, 1879-1931(1973)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

0318 Gemeentebestuur, Almkerk, 1879-1931(1973)
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
1. Archiefvorming
1.1. Geschiedenis van de archiefvormer
1.2. Geschiedenis van het archiefbeheer
2. Inhoud en structuur van het archief
2.1. Verantwoording van de bewerking
sluiten
0318 Gemeentebestuur, Almkerk, 1879-1931(1973)
2. 2. Inhoud en structuur van het archief
2.1. Verantwoording van de bewerking
Deze inventarissen, omvattende de archieven van het gemeentebestuur van 1811-1879 en van 1879-1931 en gevormd onder het beheer van de gemeentesecretaris, zijn, samen met de inventaris van Emmikhoven over de periode 1811-1879 , het eerste resultaat van een 4-jarig project, dat is opgezet om te komen tot een algehele inventarisatie van de 19e eeuwse en vroeg-20e eeuwse archieven van de bij het Streekarchief Land van Heusden en Altena aangesloten gemeenten. De reden dat er in 1879 een cesuur is gemaakt is gelegen in het feit dat in 1879 de gemeente werd samengevoegd met de gemeente Emmikhoven en Waardhuizen. Op dat moment startte de nieuwe gemeente Almkerk c.a.
De inventarissen sluiten aan op de inventaris van het oud archief van Almkerk over de periode 1637 tot 1811.
Het archief begint in 1811. In dat jaar verliezen de gemeenten de rechtspraak als gevolg van de invoering van een nieuwe rechterlijke organisatie. Het archief eindigt in 1931. Vanaf dat jaar wordt er voor de ordening c.a. van het archief gebruik gemaakt van de code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
De materiële staat waarin het archief werd aangetroffen is redelijk. Anders was het gesteld met de orde binnen het archief. Het archief vormde geen eigen geheel meer. Binnen het archief werden ook de archiefstukken van Emmikhoven aangetroffen. Al bij al was er weinig orde meer in te herkennen. Alle reden dus om omzichtig te werk te gaan. In het begin van de tachtiger jaren is door de streekarchivaris een begin gemaakt met de beschrijving van de archiefstukken. Dit is beperkt gebleven tot enkele series.
Het archief is, zoals te doen gebruikelijk, verdeeld in twee hoofdafdelingen. De algemene stukken hebben een plaats gevonden onder het hoofd: "Stukken van algemene aard". De stukken die naar onderwerp gerubriceerd zijn vindt men terug onder het hoofd: "Stukken betreffende bijzondere onderwerpen". Deze laatste categorie is wat de hoofdindeling betreft zoveel mogelijk gerangschikt volgens de code VNG.
De hoofdmoot van het archief bestaat uit de series ingekomen stukken, brievenboeken, notulen van de raadsvergaderingen, de jaarverslagen, begrotingen en jaarrekeningen en de bijlagen daarbij en diverse belastingkohieren. De serie ingekomen stukken is intact gelaten. Slechts allerlei briefjes met irrelevante informatie zijn daaruit vernietigd. Van de daarin voorkomende stukken met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen, de bouwaanvragen en hinderwetvergunningen zijn aparte series gevormd.
De jaarrekeningen over 1814 t/m 1866 zaten verpakt in doorlopend genummerde omslagen. Aan het handschrift te zien is dit gebeurd eind 19e eeuw. Gezien deze doorlopende nummering is duidelijk dat er toen al veel jaarrekeningen niet meer aanwezig waren.
De bijlagen van de jaarrekeningen zijn, voorzover nog aanwezig, opgeschoond volgens de richtlijnen van de Brabantse Archief Selectie Commissie. Dit geldt overigens ook voor de overige voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden.
Van de begrotingen en rekeningen van het burgerlijk armbestuur is geen apart archief gevormd, omdat het hier de aan het gemeentebestuur overgelegde begrotingen en rekeningen betreft.
Het Archief van de Commissie van beheer van de gemeenschappelijke schoolbelangen van Almkerk en Emmikhoven, 1871-1879 is als apart archief opgenomen achterin de inventaris van het archief over de periode 1811-1879.
De inventarissen van het archief van het Burgerlijk Armbestuur 1901-1932, van de Keuringsdienst van vee en vlees in de kring Almkerk 1921-1934 en van het Elektriciteitsbedrijf 1922-1931 zijn achter aan de inventaris over de periode 1879-1931 toegevoegd.
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
3.1. Openbaarheidsbeperkingen
3.2. Citeerinstructie
4. Bijlagen
4.1. Lijst van burgemeesters (schout, maire) en secretarissen van Almkerk
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1879-1931(1973)
Titel:
Gemeentebestuur, Almkerk
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Almkerk
Inhoud/samenvatting:
Archiefstukken betreffende het bestuur van de huishouding van de gemeente op basis van de bestuursreglementen van 1819, 1825 (platteland) en de Gemeentewet van 1851, waarbij administratief-bestuurlijke bevoegdheden werden toegekend om genoemde taak uit te oefenen (uitvaardiging van verordeningen en uitvoering van besluiten van hogere organen).
Archieftitel:
Gemeentebestuur, Almkerk
Auteur inventaris:
A.L. de Graaff, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Huidige gemeente:
Woudrichem
Auteur:
A.L. de Graaff, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Omvang:
15,70 m
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Geografische namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS