Bestuur

Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is een gemeenschappelijke regeling voor de zorg en het beheer van de archieven van de gemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem. Het Streekarchief heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, die beide worden gevormd door vertegenwoordigers van de vijf deelnemende gemeenten.

Samenstelling algemeen bestuur:

dhr. A.M.T. Naterop (burgemeester van Aalburg), voorzitter
dhr. A. van Loon (wethouder gemeente Aalburg), lid
dhr. R.H. Augusteijn (burgemeester van Heusden), lid
dhr. W.A. van Engeland (wethouder gemeente Heusden), lid
dhr. H. Brekelmans (wethouder gemeente Waalwijk), lid
dhr. J. van Groos (wethouder gemeente Waalwijk), lid
dhr. Y.C.M.G. de Boer (burgemeester van Werkendam), lid
dhr. J. Bakker (wethouder gemeente Werkendam), lid
dhr. A. Noordergraaf (burgemeester van Woudrichem), lid
dhr. R. Bergsma (wethouder gemeente Woudrichem), lid

dhr. H. van Engen (streekarchivaris), secretaris


Samenstelling dagelijks bestuur:

dhr. A.M.T. Naterop (burgemeester van Aalburg), voorzitter
dhr. R.H. Augusteijn (burgemeester van Heusden), lid
dhr. H. Brekelmans (wethouder gemeente Waalwijk), lid

dhr. H. van Engen (streekarchivaris), secretaris


Gemeenschappelijke Regeling SALHA 2016

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014


Jaarrekening 2015


Begroting 2017