Bestuur en beleid

Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is een gemeenschappelijke regeling voor de zorg en het beheer van de archieven van de gemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem. Het Streekarchief staat onder toezicht van een bestuur, dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van de vijf deelnemende gemeenten en een externe adviseur:

dhr. A.M.T. Naterop (burgemeester van Aalburg), voorzitter
dhr. Y.C.M.G. de Boer (burgemeester van Werkendam), lid
dhr. J. Hamming (burgemeester van Heusden), lid
dhr. H. Brekelmans (wethouder van Waalwijk), lid
dhr. A. Noordergraaf (burgemeester van Woudrichem), lid

dhr. H. van Engen (streekarchivaris), secretarisRapport E-depot in de praktijk

Rapport PRE-INGEST Exporteren van (meta)data en mappen met TMLO


Beleidsplan Streekarchief 2010-2013


Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013


Jaarrekening 2015


Begroting 2017


Archiefverordening 2016

Besluit informatiebeheer 2016