In Bouwtekeningen vindt u informatie over woningen/bedrijven in de gemeenten Altena, Heusden of Waalwijk. Van welke plaatsen en periode de bouwvergunningen uit deze gemeenten bij het Streekarchief aanwezig zijn is te vinden in het Overzicht beschikbare bouwvergunningen. Zoekt u meer recente informatie dan hierin staat vermeld, neem dan contact op met uw gemeente.

De diverse collecties zijn op adres te doorzoeken. Klik op de zoekbalk, bekijk eventueel eerst de Zoektips linksonder in het zoekscherm en tik vervolgens in het zoekveld Adres het gezochte adres (minimaal een straatnaam) in. Klik vervolgens op ‘zoek’. Er verschijnt een tabel met zoekresultaten.

Bent u niet zeker van de juiste schrijfwijze van een straatnaam? Zoek altijd op dat deel van de straatnaam dat geen onduidelijkheid op kan roepen met behulp van wildcards. Zie het voorbeeld hieronder:

Gezocht adresZoekterm
Burgemeester (of Burg.) Verwielstraat 3 Waalwijk Verwiel* 3 Waalwijk

Heeft uw huisnummer een toevoeging? Schrijf deze aan elkaar, dus 35a. Vindt u toch niet wat u zoekt, bekijk dan de overige zoektips op deze pagina.

De tabel met uw zoekresultaten kan worden gesorteerd, bijvoorbeeld op datum oplopend of aflopend. In de linker kolom staan filters waarmee u de zoekresultaten verder kunt verfijnen. In het filter Soort is bijvoorbeeld te zien welke soorten dossiers over het ingegeven adres beschikbaar zijn. Behalve bouwdossiers/bouwtekeningen kunnen dat zijn:

  • milieuvergunningen en de voorloper hiervan, hinderwetvergunningen
  • omgevingsvergunningen
  • sloopvergunningen
  • bodemonderzoeken
  • gemeentelijke monumenten

Wanneer u op een rij in de tabel met zoekresultaten klikt, verschijnt een meer gedetailleerde beschrijving met rechts ook een aantal icoontjes in beeld. Het meest rechtse icoon (Aanvragen) kunt u gebruiken wanneer u het betreffende stuk in de studiezaal wilt komen bekijken. Een instructie hoe dit online aanvragen werkt, vindt u hier. Is het Aanvraag-icoon niet aanwezig, dan is het betreffende dossier gescand en kunnen de scans via de website worden ingezien en gedownload. Bij het klikken op een zoekresultaat/rij verschijnt dan een filmstrip met de beschikbare scans. Een gescand dossier kan niet in origineel ingezien worden.

In de studiezaal is het toegestaan om zelf foto’s (zonder flitslicht) te maken van documenten en (bouw)tekeningen. U kunt hier ook scans bestellen. De kosten hiervan vindt u in onze tarieven.

Wilt u uitgebreider onderzoek doen naar de geschiedenis van uw huis, raadpleeg dan het informatieblad Huizenonderzoek.

Overige zoektips

U vindt geen bouwtekeningen op het ingegeven adres. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?

Soms zijn er inderdaad gewoonweg geen vergunningen. Redenen hiervoor zijn:

  • Er zijn geen bouwvergunningen van de periode voor 1901 en in de eerste jaren daarna slechts heel summier. In 1901 werd de Woningwet van kracht die stelde dat er alleen gebouwd mocht worden als er een vergunning was verleend.
  • In de gemeente Altena zijn in de Tweede Wereldoorlog diverse gemeentelijke archieven verloren gegaan, zodat van de plaatsen Babyloniënbroek, Drongelen, Dussen, Eethen, Genderen, Hank en Veen uit de periode voor 1945 zeer beperkt bouwdossiers bewaard zijn gebleven.

Soms zijn er wel vergunningen, maar zijn er andere redenen waarom ze niet op het ingegeven adres worden gevonden.

  • Het adres van het gebouw waarvan u een vergunning zoekt is ondertussen veranderd, maar staat in ons zoeksysteem nog op een oud adres/wijkaanduiding geregistreerd. Met name bij de oudere vergunningen is dit het geval. Soms is niet eens een straatnaam bekend, maar alleen een kadastraal nummer.
  • Bij de vergunning is alleen een straatnaam opgenomen, geen huisnummer. Mogelijk vindt u wel het gezochte dossier door alleen op de combinatie straatnaam-plaatsnaam te zoeken.