Sinds kort zijn voor iedereen de beeldbestanden beschikbaar van alle openbare archiefstukken uit het archief van de Gereformeerde Kerk van Sprang-Capelle en omgeving en diens rechtsvoorgangers. Jan Korpershoek, die het archief ook inventariseerde in samenwerking met het Streekarchief, heeft alle archiefstukken zorgvuldig gefotografeerd. Vervolgens kreeg het Streekarchief van het bestuur van de kerk toestemming om de foto's van openbare stukken op de website te plaatsen.

Hiervoor werd een aparte overeenkomst opgemaakt waarin vastgelegd is dat het archief digitaal beschikbaar gemaakt mag worden en waarin een opsomming gemaakt is van de stukken die nog niet openbaar zijn en voor welke termijn. Zo zijn alle stukken jonger dan 50 jaar niet openbaar en stukken waarin voornamelijk persoonsgegevens opgenomen zijn, zoals doopboeken of ledenregisters, zijn pas na 100 jaar in te zien. De oudste en vaak mooie en interessante stukken kunnen vanaf nu thuis vanuit de luie stoel bekeken worden.

De beeldbestanden zijn als bijlage bij de archiefinventaris te vinden. Door op het paperclip icoontje te klikken worden de foto’s zichtbaar. Bekijk hier de archiefinventaris.