De Drunense volleybalvereniging Quos Ego werd opgericht op 5 april 1959 en fuseerde in 2005 met volleybalvereniging Ever Ready uit Vlijmen tot volleybalvereniging Minerva. Het archief van deze vereniging is goed bewaard gebleven en zeer uitgebreid. Zo zijn de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen vanaf 1969 zo goed als volledig aanwezig, is er genoeg leesvoer aan de vele clubbladen en kan men zowat alle competitieresultaten nakijken. Ook over fusie tussen de volleybalverenigingen Quos Ego en Ever Ready tot Minerva is er veel te ontdekken.

Het archief van Volleybalvereniging Quos Ego uit Drunen is nu volledig geïnventariseerd en kan worden aangevraagd om op de studiezaal van het Streekarchief te bekijken. Bekijk de archiefinventaris hier.