Op 1 februari zijn door Ton Lensvelt exemplaren van carnavalskrant ‘Den Klaiendammer’ van 1982 tot en met 2020 geschonken aan het Streekarchief. Deze krantjes van de in 1965 opgerichte carnavalsstichting De Klaitrappers uit Klaiendam zijn vanaf nu aan te vragen om op onze studiezaal te bekijken.

Bekijk hier de archiefinventaris.

Fijne carnaval!