In maart van dit jaar schonk Cees de Gast als voorzitter van de Stichting Historische Reeks Land van Heusden en Altena het archief over de periode 1989-2023 aan het Streekarchief. Hij maakte het archief zelf al grotendeels toegankelijk door omslagen te maken per jaar met een gedetailleerde beschrijving van alle stukken. Vervolgens bewerkte het Streekarchief het archief verder en maakte er een inventaris van.

Alle stukken in het archief zijn openbaar en de inventaris is vanaf nu te raadplegen via de website van het Streekarchief. Het archief bevat onder andere de notulen van de bestuursvergaderingen, de akte van oprichting en de interessante speeches van de voorzitter bij de aanbieding van de verschillende delen van de Historische Reeks.

Bekijk hier de archiefinventaris.