Onlangs is het archief van het Comité Nationale Feestdagen in Vlijmen geïnventariseerd. Het comité werd opgericht in februari 1965, op initiatief van burgemeester L.M.N. Schweitzer, en fungeerde als een overkoepelend orgaan voor de vier plaatselijke oranjecomités. De leden van het comité wisselden door de jaren heen. Onder meer hoofden van de plaatselijke scholen en vertegenwoordigers van koren en muziekgroepen namen aan de vergaderingen deel.

De stukken die zich in het archief bevinden geven een mooi tijdsbeeld van de manier waarop nationale feestdagen, zoals Koninginnedag en Bevrijdingsdag, gevierd werden in de jaren zestig en zeventig. Ook het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus, de geboorte van onze huidige koning Willem-Alexander, en het zogenaamde ‘Nationaal Woopy Wip Festijn’ komen voorbij. Dit alles is vastgelegd in de vorm van onder meer notulen, programmaboekjes en reclamemateriaal.

De inventaris van het archief is hier te bekijken