De resultaten van de Kwaliteitsmonitor 2019 zijn bekend! Eind vorig jaar werd aan bezoekers gevraagd om hun mening te geven over de producten en diensten van het Streekarchief. We willen iedereen hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête! We zijn trots op het resultaat, de algemene waardering voor het Streekarchief is een 8,5 en hiermee staan we op de tweede plek van alle deelnemende archiefinstellingen in Nederland.

De enquête bestond o.a. uit vragen over het contact via brief, mail, website en telefoon. Over de snelheid waarmee gereageerd wordt op informatieverzoeken via de mail (8,6) en de kwaliteit van het antwoord (8,8) zijn mensen erg te spreken, net als over de telefonische bereikbaarheid (8,5) en de kwaliteit van het antwoord (8,9). Ook waren er vragen over fysieke bezoeken aan het archief. Bezoekers van de studiezaal geven aan dat de vriendelijkheid en hulpvaardigheid van het personeel en de snelheid waarmee de aangevraagde stukken geleverd worden zeer goed zijn. Hierover werd gezegd: ‘Complimenten voor de dienstverlening’ en ‘Ga zo door!’. Daar zijn we erg blij mee!

Waar het Streekarchief veel aan heeft voor de verdere ontwikkeling van producten en diensten zijn de verbetersuggesties die door de bezoekers zijn aangedragen. Eén suggestie uit de Kwaliteitsmonitor van 2017 was om te zorgen voor een kopieerapparaat voor bouwtekeningen in het Streekarchief. Een scanapparaat voor grote archiefstukken is sindsdien in gebruik genomen. Uit de Kwaliteitsmonitor 2019 blijkt dat bezoekers hier zeer tevreden over zijn. Enkele opmerkingen over scanning on demand zijn: ‘Gewoon top!’ en ‘Snel geleverd’. Ook werd er in 2017 aangegeven dat het zoeken naar archiefstukken op de website makkelijker zou moeten kunnen. Hier is aan gewerkt, o.a. door het plaatsen van pdf’s met archiefinventarissen. Verder is de website van het Streekarchief vernieuwd. De gemiddelde waardering van onze website is volgens de Kwaliteitsmonitor 2019 een 8.

Verbetersuggesties die uit de Kwaliteitsmonitor 2019 zijn gekomen en waar het Streekarchief o.a. aan gaat werken zijn het indiceren van de notariële archieven en het digitaliseren van de resterende bouwdossiers. Deze bronnen worden de komende periode beter ontsloten en toegankelijk gemaakt.