Sinds kort zijn alle gegevens uit de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) van het Streekarchief doorzoekbaar via de website. Het gaat om bijna 900.000 namen uit een periode vanaf 1588. Het beter toegankelijk maken van deze bron was een hele klus, want de DTB registers zijn vaak lastig leesbaar en soms in het Latijn geschreven. In vijf jaar tijd zijn de gegevens dankzij de inzet van een groep vrijwilligers ingevoerd en gekoppeld aan scans. Hierdoor zijn de doop-, trouw- en begraafboeken nu op naam doorzoekbaar en wordt bij het zoekresultaat meteen de juiste scan getoond. Begin hier met zoeken.

Het volgende project dat op de planning staat is de invoer van de lidmatenregisters waarin de belijdende leden van kerkelijke gemeenten zijn bijgehouden. Deze overlappen qua periode grotendeels met de periode van de DTB registers en kunnen helpen een beter beeld te krijgen van de personen die in die tijd leefden.