De Gereformeerde Kerk van Dussen gaat terug tot de jaren ’30 van de 19de eeuw en bestaat nu nog steeds. Sinds 1 januari 2016 vormt ze samen met Meeuwen de Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen-Meeuwen (PKN).

Recent werden aanvullingen op dit archief geïnventariseerd. Hiermee is het archief over de periode van 1838 tot 2015 zo goed als compleet geworden. Het bevat bijvoorbeeld alle notulen van de kerkenraad van 1876-2015, bijzondere stukken betreffende de stichting van een Christelijk Afgescheiden gemeente in 1841, de toelating tot de Christelijk Gereformeerde Kerk in 1877 en de aansluiting bij de PKN in 2004 en ook de stukken over de bouw van de kerkgebouwen zijn aanwezig.

Een interessant archief ligt weer klaar om ontdekt te worden! Stukken jonger dan 50 jaar zijn nog niet openbaar. Bekijk de archiefinventaris hier.