Onlangs werd een aanvulling op het archief van de Gereformeerde Kerk van Heusden geïnventariseerd. De Gereformeerde Gemeente Heusden is in 1841 ontstaan en heeft tot 1869 Christelijk Afgescheiden Gemeente geheten. In dat jaar veranderde de naam door de vereniging met de Gereformeerde Kerk in Christelijk Gereformeerde Kerk en vanaf de volgende vereniging in 1892 met de Nederduits Gereformeerde Kerken is er sprake van de Gereformeerde Gemeente Heusden. De kerk te Heusden werd in 2012 opgeheven. De kerkenraad zag geen mogelijkheid meer om de kerkgemeenschap, die nog maar twintig leden telde, te laten voorbestaan. De deuren van het kerkje aan de Gasthuisstraat bleven na zondag 22 april 2012 gesloten.

De aanvulling betreft de inventarisnummers 95 tot 155 in de inventaris en bestrijkt hoofdzakelijk de periode van 1980 tot de sluiting in 2012. Het omvat onder andere notulen van de vergaderingen van de “Werkgroep Kerk”, een soort opvolger van de kerkenraad, van 1988-2008,  attestaties en gezins- en persoonskaarten, dossiers van enkele predikanten, enkele interessante bouwtekeningen van de kerk en verschillende jaarverslagen. De stukken jonger dan 50 jaar zijn nog niet openbaar.

Bekijk hier de archiefinventaris.