In juli ontving het Streekarchief via een oud-lid het archief van Voetbal Vereniging Giessen. Een mooie aanwinst omdat het aantal archieven van voetbalverenigingen beperkt is. V.V. Giessen is zeker niet de oudste club in de streek want ze werd pas opgericht in 1963, terwijl bijvoorbeeld de Dussense en Rijswijkse Boys al in de jaren ’40 van de vorige eeuw werden opgericht. Maar haar geschiedenis is daarom niet minder interessant. Zo kwam ooit Johan Cruijff op bezoek en mocht de club bij haar 40-jarig jubileum spelen tegen N.A.C. Breda. Helaas waren de profs enkele maten te groot en verloor Giessen met 0-21!

Verslagen van deze gebeurtenissen zijn in het archief terug te vinden. Daarnaast bevat het archief verschillende notulen, statuten en huishoudelijk reglementen, stukken betreffende de bouw van de kantine en kleedkamers en bijvoorbeeld programma’s van verschillende wedstrijden en toernooien. Het clubblad ‘De Treffer’ is compleet aanwezig vanaf jaargang 1 in 1971 tot en met het laatst verschenen nummer eind 2013. In 2014 fuseerde V.V. Giessen met Rijswijkse Boys tot GRC ’14 (Giessen Rijswijk Combinatie).

Bekijk de inventaris van het archief hier.