Tussen 1982 en 1995 werd een tweejaarlijks terugkerend evenement georganiseerd, Rondje Vlijmen.  Het doel van dit evenement was het promoten van de ondernemers en verenigingen van Vlijmen. Dit gebeurde in de vorm van een jaarmarkt met allemaal kraampjes waarin zij hun producten en activiteiten aan het publiek konden presenteren. Zo liet bijvoorbeeld de kunstenaar Dries Kreijkamp tijdens Rondje Vlijmen zijn beroemde bolwoning zien. Ook werden er concerten en optredens georganiseerd van de Koninklijke Militaire Kapel en de Vlijmense harmonie “Concordia”. Na verloop van tijd nam het aantal ondernemers en verenigingen die meededen aan het evenement af en werd besloten om het niet meer te organiseren.

De archiefinventaris van ‘Rondje Vlijmen’ staat nu online. In het archief zijn stukken te vinden met betrekking tot de financiën, subsidies en deelnemers van ‘Rondje Vlijmen’. Verder zijn er uitnodigingen, persberichten, nieuwsbrieven, programmaboekjes en draaiboeken van het evenement. Ook zitten er stukken in het archief betreffende een ballonvaart en de historische verzamelbundel “Ronduit Vlijmen”.

Bekijk de archiefinventaris hier.