Rond 1914 werd door de boerenbonden van Drunen, Elshout, Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen besproken hoe er gewerkt kon worden aan een verbeterde afzet van hun tuinbouwproducten. Er werd besloten dat Vlijmen de plek zou worden voor een streekveiling. Toen Vlijmen echter van dat plan afzag werd de streekveiling gevestigd in Drunen. Niet veel later werd in 1917 toch de Veilingvereniging Vlijmen opgericht. Datzelfde jaar stelde de regering het veilen van producten in de dichtstbijzijnde veiling verplicht. Dit betekende dat de tuinders uit Nieuwkuijk en Haarsteeg, die hun producten op de veiling van Drunen aanboden, gedwongen werden hun producten in Vlijmen te laten veilen. Vijftig jaar later, in 1967, werden de twee concurrerende veilingen samengevoegd.

In het archief bevinden zich stukken met betrekking tot de huur van een stuk spoorwegterrein (een niet onbelangrijk onderdeel in de aan- en afvoer van producten), financiële stukken, regelementen, statuten en notulen van het dagelijks bestuur en algemene- en jaarvergaderingen. Verder bevat het archief correspondentie met de Raad voor Rechtsherstel en stukken betreffende oorlogsschade, herstel en wederopbouw inzake het pand van de veilingvereniging.

Bekijk hier de inventaris van het archief.