De geschiedenis van de huidige Harmonie Drunen gaat terug tot 1843. In dat jaar werd Harmonie De Eendracht opgericht. Daarnaast werd in 1882 de Jongenscongregatie opgericht, deze gaat later door als Harmonie Beatrix. Na een ruzie tussen het bestuur van het gilde St. Crispijn, waar de harmonie een onderdeel van was, en het bestuur van Harmonie De Eendracht werd in 1902 Harmonie De Volharding opgericht.

In 1960 fuseren De Volharding en Beatrix en gaan zij verder onder de naam Harmonie Drunen. Tijdens de fusievergadering op 6 november 1960 worden ook gelijk een drumband en een jeugdharmonie gevormd. De vereniging kent daarna een bloeiend bestaan met vele optredens en het "grote orkest", later Symfonisch Blaasorkest genoemd, bereikt de landelijk top.

Het archief vanaf de fusie in 1960 tot en met 1980 is nu beschreven in een inventaris. Tijdens de inventarisatie werden ook nog stukken aangetroffen van Harmonie De Volharding. Deze gaan terug tot 1925 zijn onder een aparte rubriek opgenomen.

Bekijk hier de archiefinventaris.