Op verzoek van de gemeente Altena stelt het Streekarchief een onderzoek in naar het handelen van burgemeester Van der Lely tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is de bedoeling dat het Streekarchief de feiten op een rij zet en er in een bredere context duiding aan geeft. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door streekarchivaris Hildo van Engen en adjunct-streekarchivaris Mariska Heijmans-Van Bruggen, die hun bevindingen zullen neerleggen in een onderzoeksrapport dat wordt aangeboden aan het college van de gemeente Altena.