Vogelvereniging "De Biesboschzanger" werd opgericht op 31 januari 1963. Het ledenbestand bestond niet alleen uit kwekers van vogels, maar ook uit leden die voor de gezelligheid thuis een volière hadden of hun vogels in een kooi hielden en er verder niet mee kweekten. De soorten vogels die werden gehouden en gekweekt waren divers. Het ging om kanaries, tropische vogels, kromsnavels en cultuurvogels of wildzangvogels. In de algemene ledenvergadering van 7 juni 2019 is door de leden het besluit genomen om over te gaan tot ontbinding van de vereniging.

In oktober 2020 kon het Streekarchief het archief van "De Biesboschzanger" verwerven. Het is een bijna volledig bewaard archief. In het archief bevinden zich algemene stukken zoals de notulen van de ledenvergaderingen, van de jaarvergaderingen en van het bestuur, de jaarverslagen, de correspondentie en het contactblad 'De Volière Spion'. Verder bevat het stukken betreffende bijzondere onderwerpen. Vooral de rubriek 'activiteiten' maakt duidelijk waarmee de vereniging zich bezig hield. Elk jaar werd een vogeltentoonstelling gehouden en vanaf 1983 organiseerden de vogelverenigingen in het Land van Altena jaarlijks om beurten de Altena Cup. Ook het educatieve aspect was belangrijk voor de vereniging. Er werden regelmatig lezingen gehouden en men informeerde de leden bijvoorbeeld over bepaalde ziekten bij de vogels. Daarnaast konden de plaatselijke scholen bijna elk jaar de vogeltentoonstelling bezoeken.

Bekijk de archiefinventaris hier.