In juni 1977 ontstond het idee om in Waalwijk een polsstokwedstrijd te organiseren. Deze vond plaats op zaterdag 10 september aan het Oude Maasje. Vanwege de grote belangstelling voor de wedstrijd werd er besloten een polsstokverspringvereniging op te richten. Op 10 oktober 1977 werd de oprichtingsvergadering gehouden. Hierna streefde de vereniging naar een vaste accommodatie. Deze vond ze bij het Lido, het recreatiepark Het Hoefsven. Hier werden drie schansen gebouwd die officieel geopend werden met een wedstrijd op 23 juni 1979. De polsstokverspringvereniging was geen lang leven beschoren. Het ledenaantal liep na enkele jaren terug en bovendien bleek het moeilijk de schansen en het onderliggende water te onderhouden. Daarnaast had men te kampen met vandalisme. Zo werd geprobeerd de schansen in brand te steken en de polsstokken krom te buigen. In een bijzondere ledenvergadering op 6 december 1982 werd dan ook besloten de vereniging op te heffen.

Het archief van deze vereniging werd in januari geschonken aan het Streekarchief. Een vergeten stukje Waalwijkse historie is nu klaar om herontdekt te worden. Bekijk hier de archiefinventaris.