Gijsbert Hamoen (1932-2013) werkte tussen 1958 en 1995 als predikant van verschillende hervormde gemeenten. Van 1969 tot 1977 was hij predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente Heusden. In zijn vrije tijd had hij talrijke hobby’s. De belangrijkste was het doen van historisch onderzoek en de resultaten hiervan delen in talrijke publicaties. In het Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard van 31 juli 1975 werd een artikel geplaatst over Gijsbert Hamoen naar aanleiding van zijn plannen om een boek te schrijven over de geschiedenis van de Hervormde Gemeente Heusden. In de inleiding op het artikel wordt zijn persoonlijkheid mooi geschetst:

"Dominee Hamoen, hervormd predikant te Heusden, is een veelzijdig man. Hij is muzikaal, hij mag een kenner en beoefenaar van de dichtkunst worden genoemd, hij weet boeiend te verhalen over het verband tussen wel zeven talen en een nog groter aantal dialecten. Hij heeft de kaart van kerkelijk Nederland compleet in zijn hoofd en bezit een mooie verzameling kerkelijke stempels. Tussendoor ontwerpt en knoopt hij tapijten en verdiept hij zich in de betekenis van oude huisnamen. Het specialisme van ds. Hamoen waaraan dit verhaal is gewijd noemden wij nog niet: zijn passie voor de historie. Eigenlijk staan al zijn neven-bezigheden in relatie tot die liefde voor de geschiedenis. Waar hij zich langer dan een week bevindt duikt hij bij wijze van spreken in de geschiedenis."

In december 2020 verwierf het Streekarchief de stukken betreffende het historisch onderzoek van Gijsbert Hamoen over Heusden en omgeving. Het betreft geen stukken die te maken hebben met zijn functie als predikant. Door deze functie ging zijn historische interesse wel hoofdzakelijk uit naar de geschiedenis van de reformatie, de hervormde gemeenten en hun predikanten. Bekijk hier de archiefinventaris.