Dit jaar is het 600 jaar geleden dat op de naamdag van Sint-Elisabeth de dijken in Holland en Zeeland doorbraken en de Grote Waard overstroomde, de Sint-Elisabethsvloed. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten waren de dijken niet goed onderhouden en door de combinatie van een zware noordwesterstorm en stormvloed begaven ze het. Zeewater voegde zich bij het rivierwater van de Maas en de Rijn dat door flinke regenval erg hoog stond. Hele dorpen verdwenen onderwater en de Grote of Hollandse Waard werd de Verdronken Waard. In het oosten van de Verdronken waard werden nieuwe dijken aangelegd waardoor het land weer gebruikt kon worden. Het westen bleef nog lang een binnenzee. Na verloop van tijd ontstonden er in dit natte gebied opgeslibde zandplaten en eilandjes. Dit zoetwatergetijdengebied met zijn kreken en wilgenvloedbossen kennen we nu als de Biesbosch.

Maar welke plaatsen bevonden zich in 1421 in en rond de Grote Waard? Willem Janssen heeft recent een kaart gemaakt van de Grote Waard aan de vooravond van de Sint-Elisabethsvloed.

KaartGroteWaardeo1420 kleinbestand

De kaart en de aantekeningen bij zijn onderzoek hiervoor kunt u hier downloaden:

Download de kaart: https://www.academia.edu/45589839/Kaart_van_de_Grote_Waard_eo_aan_de_vooravond_van_de_St_Elisabethsvloed

Download de aantekeningen: https://www.academia.edu/45556799/Aantekeningen_bij_de_kaart_van_de_Grote_Waard_ca_1420_mrt_2021