Sinds kort is het archief van de Waalwijkse katholieke arbeidersverenigingen nog beter toegankelijk gemaakt. De archieven waren reeds vele jaren in het bezit van het Waalwijkse Gemeentearchief en later van het Streekarchief en de stukken waren al op een summiere wijze beschreven. Recent werden ook de stukken die geschonken waren door Jos van Seters (voorzitter en secretaris van onderafdelingen van de arbeidersbeweging) grondig beschreven en toegevoegd aan deze archieven.

De Waalwijkse katholieke arbeidersbeweging begon in 1901 als Leo-Bond of R.K. Volksbond en stelde zich ten doel "de rooms-katholieke beginselen te handhaven, het socialisme te bestrijden, de goede verstandhouding tussen de werklieden onderling en tussen werklieden en patroons te handhaven en te bevorderen en haar leden te ondersteunen vooral ten tijde van ziekte en ongevallen welke hen tijdelijk onbekwaam maken om hun arbeid te verrichten". Deze basisdoelstelling bleef gedurende de jaren gehandhaafd, ook al veranderde de naam verschillende keren (R.K. Gildenbond, R.K. Werkliedenvereeniging, Katholieke Arbeidersbeweging, Nederlands Katholiek Vakverbond).

De archieven kunnen veel vertellen over de werkomstandigheden van arbeiders in verschillende sectoren en voor Waalwijk zeer specifiek over het reilen en zeilen in de schoen- en lederindustrie. Zo komen onderwerpen als arbeidstijd, ziekte en gezondheid, maar ook stakingen aan bod. En ook de houding van de bestuursleden tegenover het socialisme en communisme bijvoorbeeld zijn interessant om te bestuderen.

Een zeer interessante inventaris dus om (her)ontdekt te worden! Bekijk hier de archiefinventaris.