Donderdag 26 augustus vond op het Streekarchief de presentatie plaats van dit bijzondere boek dat is uitgegeven door Heemkundekring Onsenoort. In het boek staan vier Vlijmenaren centraal, die in de periode september 1944 –mei 1945 hun ervaringen op schrift stelden.

De gebeurtenissen zijn opgetekend door Henry Mommersteeg, in een brief aan zijn broer Wim in Engeland, door zijn schoonzus en buur Hedy Mommersteeg – Schöller, door bakker Cor van den Dungen en door moeder-overste van het klooster van de zusters J.M.J. in Vlijmen.

Bert Meijs ‘ontdekte’ de manuscripten van Henry en Hedy Mommersteeg in het Streekarchief, waar het familiearchief Mommersteeg wordt bewaard. Aangevuld met de ervaringen van Cor van den Dungen en moeder-overste geven zij een indringend beeld van Vlijmen en omgeving in de laatste oorlogsmaanden. Alle vier leggen zij hun eigen accenten, schrijven ze over de dagelijkse ervaringen vanuit hun eigen gevoel en kennis, hoopvol de ene dag, diep teleurgesteld tot wanhopig aan toe een volgende. Vorderingen, inkwartiering, beschietingen en evacuaties, het komt allemaal voorbij.

De samenwerking tussen Heemkundekring Onsenoort en het Streekarchief werd tijdens de boekpresentatie vorm gegeven door de overhandiging van het handgeschreven manuscript van Henry Mommersteeg aan de heemkundekring en de teruggave van hetzelfde manuscript in boekvorm door de heemkundekring aan het Streekarchief.

Meer informatie over het boek en hoe het te bestellen via https://www.hkkonsenoort.nl/product/van-dag-tot-dag-september-1944-juni-1945/