Werken met water gebeurt op veel verschillende manieren. Soms wordt er land gewonnen, maar andere keren moeten we het ook teruggeven aan het water. Het land kan per ongeluk overstromen door een dijkdoorbraak. Of het kan door zogenaamde inundatie expres onder water worden gezet, ter bescherming tegen hoogwater of een vijandelijk leger. Bouwen we om het water tegen te houden, of kiezen we er juist voor om water meer ruimte te geven? Hoe werd en wordt er in Altena, Heusden en Waalwijk gewerkt met water?

Bekijk nu het eerste deel over de Nieuwe Hollandse Waterlinie van de nieuwe webexpositie Werken met Water.