De geschiedenis van de Hervormde Gemeente Eethen gaat terug tot 1596. Aanvankelijk had Eethen een gezamenlijke predikant met Meeuwen, later, vanaf 1618, met Drongelen. Deze laatste verbinding bleef. In 2011 werden beiden samengevoegd tot de Hervormde Gemeente Eethen en Drongelen. Het archief gaat helaas niet terug tot de vroegste jaren. De Tweede Wereldoorlog en een brand bij de secretaris-penningmeester in 1949 verwoestten het grootste gedeelte van het archief. De meeste stukken gaan dan ook terug tot de jaren ’40 van de 20ste eeuw en lopen tot 2011. Gelukkig bleven ook nog wat 19de-eeuwse stukken bewaard. Zo zijn er nog enkele oudere doop- en lidmatenboeken, notulen van de kerkenraad en kerkvoogdij en jaarrekeningen. Wie meer te weten wil komen over de 20ste-eeuwse geschiedenis van de Hervormde Gemeente Eethen zal zich een heel compleet beeld kunnen vormen. De restauraties na de Tweede Wereldoorlog, de relatie met Drongelen of de speeltuin in de jaren ’50 zijn maar enkele onderwerpen die bestudeerd kunnen worden.

De inventaris van het archief is te raadplegen via de website van Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Archiefstukken jonger dan 30 jaar en enkele inventarisnummers zijn niet openbaar en kunnen niet in de studiezaal bekeken worden.

Ook de inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Drongelen is via de website te doorzoeken.