Uw zoekacties: Dorpsbestuur, Sprang

1007 Dorpsbestuur, Sprang

 

In een inventaris staat beschreven welke stukken er allemaal in het archief aanwezig zijn, maar vaak ook een korte geschiedenis van het archief. Bij ‘Kenmerken’ vindt u de pdf-versie van de inventaris en algemene informatie over het archief. Bij ‘Beschrijving van de series en archiefbestanddelen’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden, gegroepeerd in hoofdstukken/rubrieken. Door op het plus-tekentje te klikken voor een beschrijving van een hoofdstuk/rubriek gaat u steeds een niveau dieper in de inventaris.

 

Hoe zoekt u door een inventaris?

 

Klik op de zoekbalk, bekijk eventueel eerst de ‘Zoektips’ linksonder in het zoekscherm en tik vervolgens uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’. Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken  waar de zoekterm in voorkomt.

 

Wanneer u op een ‘Gevonden archiefstuk’ klikt, verschijnt een meer gedetailleerde beschrijving met rechts ook een aantal icoontjes in beeld. Het meest rechtse icoon (Aanvragen) kunt u gebruiken wanneer u het betreffende stuk in de studiezaal wilt komen bekijken. Een instructie hoe dit online aanvragen werkt, vindt u hier.

 

Welke archieven heeft het Streekarchief Langstraat Heusden Altena?

 

Bekijk het Archievenoverzicht om te zien welke archieven het Streekarchief beheert. 

 

beacon
 
 
1. Inhoud en structuur van het archief
1.1. Verantwoording van de bewerking
2. Aanwijzingen voor de gebruiker
2.1. Openbaarheidsbeperkingen
2.2. Citeerinstructie
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
XVIII. Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt
599 Beschikking van de Gecommitteerde Raden van Staten van Holland gesteld op het rekest van de schouten, burgemeesters en gemene ingezetenen van Raamsdonk, Waspik, Capelle, Sprang en 's-Gravenmoer, waarbij de surseance van betaling van achterstallige contributies wegens de vele uitteringen verleend nog tot maart 1605 wordt verlengd in verband met de heersende pest, 1604. Auth. gelijkt. notarieel afschrift. 1 stuk
1007 Dorpsbestuur, Sprang
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
XVIII. Stukken waarvan het verband met het archief niet blijkt
599
Beschikking van de Gecommitteerde Raden van Staten van Holland gesteld op het rekest van de schouten, burgemeesters en gemene ingezetenen van Raamsdonk, Waspik, Capelle, Sprang en 's-Gravenmoer, waarbij de surseance van betaling van achterstallige contributies wegens de vele uitteringen verleend nog tot maart 1605 wordt verlengd in verband met de heersende pest, 1604. Auth. gelijkt. notarieel afschrift. 1 stuk
Datering:
1604. Auth. gelijkt. notarieel afschrift
Oorspronkelijk inv.nr.:
599
Omvang:
1 stuk
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1498-1812
Titel:
Dorpsbestuur, Sprang
Beschrijving:
Inventaris van het archief van het dorpsbestuur van Sprang
Jaar van inventarisatie:
1999
Inhoud/samenvatting:
Het bestuur van de huishouding van de gemeente waarbij de administratief-bestuurlijke bevoegdheden werden uitgeoefend (uitvaardiging van verordeningen en uitvoering van besluiten van hogere organen).
Auteur:
Gemeentearchief Waalwijk
Omvang:
9,50 m
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Raadplegen:
Dit archief is t/m inv.nr. 1223 uitsluitend op microfiche te raadplegen, maar moet daarvoor wel aangevraagd worden.
Geografische namen:
Archiefvormer(s):