Uw zoekacties: Nederlands Hervormde Gemeente, Vlijmen en Hedikhuizen, 1417-1991(2019)

0287 Nederlands Hervormde Gemeente, Vlijmen en Hedikhuizen, 1417-1991(2019)

 

In een inventaris staat beschreven welke stukken er allemaal in het archief aanwezig zijn, maar vaak ook een korte geschiedenis van het archief. Bij ‘Kenmerken’ vindt u de pdf-versie van de inventaris en algemene informatie over het archief. Bij ‘Beschrijving van de series en archiefbestanddelen’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden, gegroepeerd in hoofdstukken/rubrieken. Door op het plus-tekentje te klikken voor een beschrijving van een hoofdstuk/rubriek gaat u steeds een niveau dieper in de inventaris.

 

Hoe zoekt u door een inventaris?

 

Klik op de zoekbalk, bekijk eventueel eerst de ‘Zoektips’ linksonder in het zoekscherm en tik vervolgens uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’. Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken  waar de zoekterm in voorkomt.

 

Wanneer u op een ‘Gevonden archiefstuk’ klikt, verschijnt een meer gedetailleerde beschrijving met rechts ook een aantal icoontjes in beeld. Het meest rechtse icoon (Aanvragen) kunt u gebruiken wanneer u het betreffende stuk in de studiezaal wilt komen bekijken. Een instructie hoe dit online aanvragen werkt, vindt u hier.

 

Welke archieven heeft het Streekarchief Langstraat Heusden Altena?

 

Bekijk het Archievenoverzicht om te zien welke archieven het Streekarchief beheert. 

 

beacon
 
 
1. Archiefvorming
1.1. Geschiedenis van het archiefbeheer
2. Aanwijzingen voor de gebruiker
2.1. Openbaarheidsbeperkingen
2.2. Citeerinstructie
3. Verwant materiaal
3.1. Publicaties
4. Bijlagen
4.1. Predikanten in Vlijmen
4.2. Predikanten van Hedikhuizen (en Herpt)
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1417-1991(2019)
Titel:
Nederlands Hervormde Gemeente, Vlijmen en Hedikhuizen
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente van Vlijmen en Hedikhuizen
Inhoud/samenvatting:
Plaatselijke gemeenschap van lidmaten bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit predikant (zielzorg, prediking), ouderlingen (opzicht en tucht) en diakenen (armenzorg). De kerkvoogdij beheerde de eigendommen en financiƫn.
Auteur:
B.M. de Jonge van Ellemeet, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Omvang:
6,00 m
Openbaarheid:
Openbaarheidsbeperking: Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het voorkomen van een onevenredige bevoordeling of benadeling van nog levende personen of rechtspersonen dan wel van derden zijn onderstaande stukken pas na de erbij vermelde periode openbaar:
- registers van overlijden na 50 jaar;
- huwelijksregisters na 75 jaar;
- dopen en ledenadministratie na 100 jaar.
Tot die tijd is raadpleging slechts toegestaan na schriftelijk verkregen toestemming van de Streekarchivaris.
De rest van het archief is openbaar.
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Geografische namen: