Uw zoekacties: Bevolkingsregisters van plaatsen onder de gemeenten Altena en Heusden

9999 Bevolkingsregisters van plaatsen onder de gemeenten Altena en Heusden

 

In een inventaris staat beschreven welke stukken er allemaal in het archief aanwezig zijn, maar vaak ook een korte geschiedenis van het archief. Bij ‘Kenmerken’ vindt u de pdf-versie van de inventaris en algemene informatie over het archief. Bij ‘Beschrijving van de series en archiefbestanddelen’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden, gegroepeerd in hoofdstukken/rubrieken. Door op het plus-tekentje te klikken voor een beschrijving van een hoofdstuk/rubriek gaat u steeds een niveau dieper in de inventaris.

 

Hoe zoekt u door een inventaris?

 

Klik op de zoekbalk, bekijk eventueel eerst de ‘Zoektips’ linksonder in het zoekscherm en tik vervolgens uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’. Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken  waar de zoekterm in voorkomt.

 

Wanneer u op een ‘Gevonden archiefstuk’ klikt, verschijnt een meer gedetailleerde beschrijving met rechts ook een aantal icoontjes in beeld. Het meest rechtse icoon (Aanvragen) kunt u gebruiken wanneer u het betreffende stuk in de studiezaal wilt komen bekijken. Een instructie hoe dit online aanvragen werkt, vindt u hier.

 

Welke archieven heeft het Streekarchief Langstraat Heusden Altena?

 

Bekijk het Archievenoverzicht om te zien welke archieven het Streekarchief beheert. 

 

beacon
 
 
1. Archiefvorming
1.1. Geschiedenis van het archiefbeheer
2. Inhoud en structuur van het archief
2.1. Selectie en vernietiging
3. Aanwijzingen voor de gebruiker
3.1. Openbaarheidsbeperkingen
3.2. Beperkingen aan het gebruik
3.3. Citeerinstructie
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1810-1972
Titel:
Bevolkingsregisters van plaatsen onder de gemeenten Altena en Heusden
Beschrijving:
Inventaris van de bevolkingsregisters van plaatsen onder de gemeenten Altena en Heusden
Jaar van inventarisatie:
2014
Inhoud/samenvatting:
Bevolkingsregisters werden ingevoerd in 1850, maar veel gemeenten hielden al eerder, dat wil zeggen vanaf 1810, dergelijke registers bij. De collectie bevolkingsregisters is grotendeels doorzoekbaar via de website van het Streekarchief. Een overzicht van de in het Streekarchief aanwezige registers is te vinden op de website: www.salha.nl/overzicht-digitaal-beschikbare-bronnen. De persoonskaarten die vanaf circa 1936 in Nederland zijn ingevoerd, maken deel uit van de gemeentelijke archieven; deze zijn echter niet zonder meer openbaar.
De bevolkingsregisters kunnen vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal niet in origineel worden geraadpleegd, maar via de website is de gehele verzameling digitaal raadpleegbaar.
Auteur:
C. de Hart, Streekarchief Langstraat Heusden Altena
Omvang:
31,25 m
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena
Raadplegen:
Dit archief kan doorzocht worden via Personen
Bladeren door het archief kan via Bladeren door genealogische bronnen
Geografische namen: