Uw zoekacties: Collectie kranten van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena
1203 Collectie kranten van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena

 

In een inventaris staat beschreven welke stukken er allemaal in het archief aanwezig zijn, maar vaak ook een korte geschiedenis van het archief. Bij ‘Kenmerken’ vindt u de pdf-versie van de inventaris en algemene informatie over het archief. Bij ‘Beschrijving van de series en archiefbestanddelen’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden, gegroepeerd in hoofdstukken/rubrieken. Door op het plus-tekentje te klikken voor een beschrijving van een hoofdstuk/rubriek gaat u steeds een niveau dieper in de inventaris.

 

Hoe zoekt u door een inventaris?

 

Klik op de zoekbalk, bekijk eventueel eerst de ‘Zoektips’ linksonder in het zoekscherm en tik vervolgens uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’. Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken  waar de zoekterm in voorkomt.

 

Wanneer u op een ‘Gevonden archiefstuk’ klikt, verschijnt een meer gedetailleerde beschrijving met rechts ook een aantal icoontjes in beeld. Het meest rechtse icoon (Aanvragen) kunt u gebruiken wanneer u het betreffende stuk in de studiezaal wilt komen bekijken. Een instructie hoe dit online aanvragen werkt, vindt u hier.

 

Welke archieven heeft het Streekarchief Langstraat Heusden Altena?

 

Bekijk het Archievenoverzicht om te zien welke archieven het Streekarchief beheert. 

 

beacon
 
 
Inleiding
Sinds de samenvoeging van het Streekarchief Land van Heusden en Altena en het Gemeentearchief Waalwijk beschikt het Streekarchief Langstraat Heusden Altena over een ruime collectie kranten die het gehele gebied bestrijken. Het gaat daarbij om dag- en weekbladen en ook advertentie- of huis-aan-huisbladen, en daarom om regionale en ook zeer lokale kranten of bladen.
Onderstaande inventaris van de collectie biedt een overzicht van wat het Streekarchief in huis heeft. De kranten zijn alfabetisch opgesomd. Deze opsomming wordt hier en daar doorbroken doordat eventuele voorlopers en opvolgers van kranten bij elkaar gehouden zijn. Dat is het geval bij De Maasroute en Maasroute Weekend, bij De Vluchtheuvel en De Rink, bij De Vlijmscherper en De Scherper en bij Nieuwsblad voor Waalwijk e.o., Nieuwsblad van de Langstraat en De Nieuwswissel.
Per krant wordt in de inventaris informatie gegeven over de naamgevingen, de uitgever, de frequentie van verschijnen, ontbrekende en beschikbare nummers of jaargangen, of de kranten raadpleegbaar zijn in origineel, op microfiche of digitaal en eventuele andere bijzonderheden.
Het Streekarchief bezit niet alle kranten volledig. Soms is de krant aanwezig vanaf het ontstaan tot het eventuele opheffen van de krant, soms ontbreken slechts enkele nummers, soms ontbreken volledige jaargangen en soms zijn slechts enkele losse nummers van bepaalde kranten aanwezig. Dit is steeds bij de betreffende kranten vermeld.
De Echo van het Zuiden en het Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard zijn gedigitaliseerd. Voor De Echo is dat voor de jaren 1880-1970. Voor het Nieuwsblad is dat voor de jaren 1881-1950. Van het Nieuwsblad zijn de jaren 1951-1991 op microfiche te raadplegen in de studiezaal. Van het Brabants Dagblad zijn voor de jaren 1985-2010 alleen microfiches (en dus geen originelen) beschikbaar. Ook deze zijn te bekijken in de studiezaal. De jaren 2006-2014 van De Scherper zijn alleen digitaal raadpleegbaar op de computers in de studiezaal. Tenslotte is De Protestantsche Noordbrabanter voor de jaren 1884-1895 en 1916 te raadplegen op microfiche in de studiezaal van het Streekarchief. Van alle andere kranten zijn de papieren originelen te raadplegen.
De originele kranten op papier worden bewaard in externe depots in Heusden en Zaltbommel. De kranten uit het externe depot te Heusden kunnen dagelijks worden gehaald, kranten uit het externe depot te Zaltbommel dienen enkele dagen van te voren te worden aangevraagd om in Heusden te kunnen worden geraadpleegd. Voor details over het aanvragen van stukken kan best de website van het Streekarchief geraadpleegd worden.
Inventaris
82-98 Aktu-Ael, Dorpsblad Andel, 1992-2017. 4 dozen
89 2019 sept. - 2020 juni (jaargang 28), 2019-2020. digitaal
Collectie kranten van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Aktu-Ael, november 2019
Erfgoedstuk
1203 Collectie kranten van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena
Inventaris

82-98 Aktu-Ael, Dorpsblad Andel, 1992-2017. 4 dozen
89 2019 sept. - 2020 juni (jaargang 28), 2019-2020. digitaal
Collectie kranten van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Aktu-Ael, november 2019
Erfgoedstuk
Datum:
november 2019
Naam krant:
Collectie kranten van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena
Erfgoedstuk

Kenmerken

Datering:
1874-heden
Titel:
Collectie kranten van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena
Beschrijving:
Inventaris van de collectie kranten van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena
Jaar van inventarisatie:
2015
Inhoud/samenvatting:
Het betreft verschillende collecties kranten die bewaard worden in het Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Het gaat om dag- en weekbladen.
Auteur:
L.M.C. Verwimp, Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Omvang:
75,00 m
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden