Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Middelbare Vakschool voor de Leder- en Schoenindustrie (M.V.L.S.)
Datering:
1914-1975
Opmerkingen:
Opgericht als Rijksschool voor Leerlooiers en Schoenmakers te Waalwijk. In het schooljaar 1940/1941 werd de naam van de school omgezet in Rijksvakschool voor de Leder- en Schoenindustrie. In 1947 ontstond vervolgens de idee om van de rijksvakschool een middelbare nijverheidsschool te maken zodat de school fysiek en organisatorisch aanzienlijk uitgebreid zou kunnen worden. Op 1 april 1948 zou de Stichting Middelbare Vakschool voor de Leder- en Schoenindustrie in het leven geroepen worden die de school zou leiden. De stichting veranderde al in november in de Stichting tot het geven van Nijverheidsonderwijs op het gebied van de leder- en schoenindustrie en daarmede verwante industrie├źn omdat naast de dagschool ook de avondschool en wandelcursussen onder de nieuwe stichting vielen en omdat niet alle cursussen van middelbaar niveau waren. Per 1 september 1949 werd de rijksvakschool opgeheven en begon de nieuwe Middelbare Vakschool voor de Leder- en Schoenindustrie. De vanaf 1947 gemaakte plannen werden toen in de praktijk omgezet. Per 1 augustus 1968 werd de middelbare vakschool een school voor middelbaar beroepsonderwijs en viel zo onder het middelbaar technisch onderwijs, het werd een M.T.S. Nadien telde de school echter nog maar weinig leerlingen en reeds aan het einde van 1968 stelde zich de vraag of de school niet van concept zou moeten veranderen, ofwel door het aanbod in de school op gebied van de leder- en schoenindustrie uit te breiden en/of aan te passen, ofwel door een ruimer aanbod te bieden bijvoorbeeld door een afdeling werktuigbouwkunde. Vanaf het einde van de jaren '60 probeerde het bestuur nog propaganda te voeren voor de school. Dit leidde echter niet tot een verantwoord leerlingenaantal. De avondschool werd al stopgezet per 1 oktober 1971 en het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen verbood de school voor het schooljaar 1972/1973 nog eerste klassen te vormen. Uiteindelijk werden de poorten van de school op 1 augustus 1975 definitief gesloten.
Geografisch werkgebied:
Langstraat
Vestigingsplaats:
Waalwijk
Functie:
Onderwijs