Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Waterschap de Alm
Datering:
1962-1977
Organisatienaam:
Waterschap de Alm
Opmerkingen:
Het waterschap de Alm omvatte een deel van de regio "Het Land van Heusden en Altena", en werd begrensd door de Biesbosch in het westen, de Merwede, de afgedamde Maas en het Heusdens Kanaal in het noorden en oosten en de Bergsche Maas in het zuiden. Het waterschap was gelegen op het territoir van de gemeenten Almkerk, Andel, Dussen, Eethen, Giessen, Rijswijk, Veen, Werkendam en Wijk en Aalburg. In het gebied lagen 34 polders, die de waterhuishouding in hun eigen territoir verzorgden. Het Rijk en de Provincie waren van mening dat door de aanleg van nieuwe en veranderingen in bestaande waterstaatkundige werken, een en ander in het kader van de ruilverkaveling in het Land van Heusden en Altena, de waterstaatkundige toestand in het betrokken gebied aanzienlijke veranderingen zou ondergaan, terwijl de bestaande gefragmenteerde waterschapsorganisatie geacht moest worden daar op niet te zijn afgestemd. Het was daarom, dat het gehele gebied in één waterschap werd opgenomen.
Geografisch werkgebied:
Gemeenten Almkerk, Andel, Dussen, Eethen, Giessen, Rijswijk, Veen, Werkendam en Wijk en Aalburg.
Vestigingsplaats:
Sleeuwijk