Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Schepenbank van Heesbeen
Datering:
1684-1811
Organisatienaam:
Schepenbank van Heesbeen
Opmerkingen:
De schepenbank van Heesbeen bestond uit 5 schepenen. Zij waren gerechtigd tot de voluntaire en een deel van de lage rechtspraak. Als officier trad de schout van Heesbeen op. Voor de hoge, middelbare en een deel van de lagere rechtspraak was men aangewezen op de schepenbank van Heusden met de drossaard van Heusden als officier.
Bij Keizerlijk Decreet van 8 november 1810 werd de Franse rechterlijke organisatie ingevoerd. De taak van de schepenbank werd voor wat de handhaving van de rechtsorde betreft overgenomen door de arrondissementsrechtbanken en voor wat betreft de certificatie van rechtshandelingen door de notarissen.
Vestigingsplaats:
Heesbeen
Functie:
Rechtspraak