Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Dorpsbestuur Drunen
Datering:
1369-1811
Opmerkingen:
In 1387 wordt Drunen door hertogin Johanna verpand aan Paulus van Haastrecht. In 1653 gaat het over op het geslacht Van Wassenaer. Niet veel later, in 1682, komt de heerlijkheid in handen van de graven van Warfusé en in 1707 in handen van de graven van Oultremont . In de regel lieten deze families het beheer van de heerlijkheid Drunen over aan een rentmeester. Een van de rechten van de heer was het aanstellen van het bestuur en de ambtenaren in zijn heerlijkheid. De belangrijkste persoon was de drossaard, de voorzitter van het plaatselijk bestuur en de plaatsvervanger van de heer. De drossaard diende het ambt in eigen persoon uit te oefenen, hij mocht geen vervanger aanstellen, en hij moest in de heerlijkheid wonen. Zijn aanstelling gold voor onbepaalde tijd. Een ander orgaan vormde de schepenbank, bestaande uit zeven leden. Samen met de drossaard vormden zij het dagelijks bestuur. Was de drossaard de vertegenwoordiger van de heer, de schepenen vertegenwoordigden de ingezetenen. De schepenen werden in principe benoemd voor een jaar en wel uit de notabelen van het dorp. Die jaarlijkse benoeming gold eveneens voor de borgemeesters (drie), de collecteurs (twee) en de kerk- en de armmeesters (beiden twee in getal), dit zijn de overige bestuurders van het dorp. De benoeming geschiedde middels het jaargeding dat plaatsvond eind december of begin januari. Al deze organen vormden het gezamenlijke bestuur, het corpus of de corporele vergadering van Drunen, waarbij men dan ook nog de gezworenen kan rekenen.
Vestigingsplaats:
Drunen
Archieftoegang(en):
Opvolger(s):