Stukken uit de collecties en archieven van Streekarchief Langstraat Heusden Altena kunnen in bruikleen worden gegeven voor tentoonstellingen. Of een stuk in bruikleen kan worden gegeven hangt af van de conditie van het materiaal en van de eventuele voorwaarden die een particuliere archiefvormer aan ons gesteld heeft. Het kan zijn dat het materiaal te kwetsbaar is om te transporteren of tentoon te stellen. Ook worden er bepaalde eisen gesteld aan de manier waarop het stuk tentoongesteld wordt. Meer hierover kunt u lezen in de bruikleenvoorwaarden.   

Als u een archiefstuk in bruikleen wilt nemen dan ontvangen wij graag minstens drie maanden voor aanvang van de tentoonstelling uw bruikleenverzoek. In uw bruikleenverzoek geeft u aan om welke stukken het gaat (inclusief toegangs- en inventarisnummer), hoe lang de tentoonstelling duurt en waar deze plaatsvindt. Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt er een bruikleenovereenkomst opgemaakt.