Sinds 2015 werkt Streekarchief Langstraat Heusden Altena toe naar de realisatie van een e-depotvoorziening. In drie rapporten zijn de resultaten van de diverse uitgevoerde pilots terug te vinden.

Rapport E-depot in de praktijk (2015) 

Rapport PRE-INGEST Exporteren van (meta)data en mappen met TMLO (2016)

Rapport Exporteren, mappen met TMLO (vervolg) en importeren (2017) 


In 2019 zal een laatste pilot plaatsvinden. De in alle pilots verworven kennis zal ertoe leiden dat per 2020 het Streekarchief over een e-depot beschikt dat aan de wettelijke eisen voldoet en in staat is om digitale overheids- en particuliere archieven duurzaam te beheren en aan het publiek beschikbaar te stellen.