In de Archiefwet zijn regels vastgelegd waaraan het informatiebeheer bij overheidsorganen moet voldoen. Deze regels moeten er voor zorgen dat de archieven van de overheid toegankelijk, betrouwbaar en volledig zijn en dat, voor zo lang als nodig is, blijven. Het zijn immers belangrijke bronnen voor onderzoek en verantwoording van overheidshandelen en ze maken onderdeel uit van ons cultureel erfgoed. De archiefinspecteur controleert jaarlijks of de bij het Streekarchief aangesloten overheden aan de regels uit de Archiefwet voldoen.

De streekarchivaris van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is toezichthouder voor de informatiehuishouding van de volgende overheden:

• De gemeente Altena
• De gemeente Heusden
• De gemeente Waalwijk
• De gemeenschappelijke regeling Baanbrekers

Deze organisaties brengen hun archieven na maximaal 20 jaar naar het Streekarchief over. Na overbrenging zijn archieven openbaar, op enkele uitzonderingen na (bijvoorbeeld in het kader van privacy).