Ieder cursusjaar worden er door het Streekarchief verschillende cursussen aangeboden waarin diverse onderwerpen die met het archief te maken hebben aan bod komen. Tijdens deze cursussen krijgt u antwoord op vragen als: Wat is een archief eigenlijk en hoe kan ik onderzoek doen bij het Streekarchief? Hoe worden archiefstukken bewaard? Hoe doe ik onderzoek naar mijn familie of huis? Ook kunt u tijdens een workshop zelf aan de slag gaan met een historisch onderzoek naar een bepaald onderwerp.

Het cursusjaar loopt van het najaar t/m het voorjaar. Op deze pagina wordt het overzicht van de aangeboden cursussen gepubliceerd.