Het afwegen van dilemma’s staat centraal in Wat is het je waard? Lokale historische gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog worden als voorbeeld dichtbij gehaald. De leerlingen onderzoeken de keuzes die toen gemaakt zijn en stellen zich voor hoe zij gehandeld zouden hebben in die tijd. Daarnaast bespreken zij hoe wij daar nu naar kijken. De leerlingen ontdekken wat zij zelf van waarde vinden en wat anderen van waarde vinden. Door in de klas te discussiëren over dilemma’s kan meer begrip ontstaan voor de verschillende keuzes die mensen maken. Wie kennismaakt met andermans motieven, ontdekt alternatieven voor het eigen handelen. Het lesmateriaal is daarom ook geschikt om voor andere thema’s te gebruiken. 

Het programma bestaat uit drie lessen, die afzonderlijk en eventueel los van elkaar te behandelen zijn. Per les wordt stap voor stap beschreven wat je met de leerlingen kunt gaan doen. Van ‘Wat is het je waard?’ zijn twee versies beschikbaar: één is gebaseerd op feiten uit gemeente Waalwijk en één is gebaseerd op feiten uit gemeente Heusden. 

Geschikt voor: groep 7-8
Locatie: in de klas